DIN

WEBBSIDA.COM

Stora Vattugatu 1

791 95 Falun

 

info@dinwebbsida.com

PRISER

 

Enkel sida:

  • Huvudsida med två undersidor
  • Valfritt antal mailkonton
  • Vi sköter all registrering hos webbhotell och publicerar hemsidan på Internet

 

Total kostnad första året: 3000 kr exkl. moms

Utökad sida:

 

  • Huvudsida med sex undersidor
  • Valfritt antal mailkonton
  • Vi sköter all registrering hos webbhotell och publicerar hemsidan på Internet

Total kostnad första året: 4000 kr exkl. moms

 

Kommande år:

 

Hela kostnaden faktureras från Webbhotellet.(Vi kan inte garantera ev. prishöjningar eller andra ändringar. 

Pris kommande år enligt 2016 års prislista:

  • Hyra av domännams samt månadsavgift till Webbhotellet totalt ca 500 kr/år exkl. moms

Upptatering:

 

Vi åtar oss även uppdateringar eller genomför förändringar på webbsidan. Hör av dig för kostnadsförslag.

KOMPLETT

WEBBSIDA

3000 KR

EXKL. MOMS